Call Centre (Toll Free) : 1926 | forest@mahaforestthane.org.in

महाराष्ट्र वनाविभाग, ठाणे वनवृत्त आपले स्वागत करीत आहे

बातम्या आणी माहिती

ताज्या बातम्या

ठाणे वनवृत्ताशी निगडीत बातम्या आणी माहिती येथेऊपलब्ध आहेत.

महत्वाचे दिवस

  • सप्टेंबर १६: अंतरराष्ट्रीय ओझोन दिवस
  • सप्टेंबर १८:: जागतीक पाणी पर्यवेक्षण दिन


आमचे विषयी


ठाणे वनवृत्ताच्या अखत्यारीत खालील जिल्हे / विभाग समाविष्ट आहेत; ठाणे, मुंबई शहर, मुंबई उपनगरीय, रायगड आणि पुणे जिल्हयाचा भाग.


भौगोलिकदृष्ट्या हा प्रदेश १७°५१' अक्षांश ते २०°२०' अक्षांश आणि ७२°४५' रेखांश ७३°४८' रेखांशा पर्यंत पसरले आहेत. या भागचे वर्षीक सरासरी तापमान किमान १४. अंश सेल्सिअस ते कमाल 38 अंश सेल्सिअस, तर मान्सून हंगामात (जून ते सप्टेंबर) सरासरी पाऊस २७१२ मिमी एव्ह्ढा असतो.


ठाणे वनवृत्ताच्या अधिकारक्षेत्रात येणारे जंगल क्षेत्र खालीलप्रमाणे आहे: (सर्व आकडे चौ.किमी मध्ये)


   जिल्हा
 भौगोलिक क्षेत्र
 एकूण क्षेत्र
 टक्केवारी
  ठाणे
  ९५५८
  ३८७९.५२
  ४०.५९
  रायगड
   ७१४८
   १७४८.३२
   २४.४६
  मुंबई (शहर आणि उपनगर)
   ६०३
   ८६.१०
   १४.२८
  पुणे (भाग क्षेत्र)
  
 ३६.९४
  
  एकूण
  
 ५७५०.८८
  

प्रशासकीय कारणास्तव ठाणे वनवृत्ताची विभागणी सहा विभागात करण्यात आले आहेत. या विभागंचे प्रमुख हे उप-वनासंरक्षक दर्जाचे आधिकारी आहेत. हे सहा विभाग खालील प्रामणे आहेत.


१) ठाणे, २) डहाणू, ३) शहापूर, ४) जव्हार, ५) अलिबाग, ६) रोहा

मा.मंत्री (वने) यांचा बांबु उत्‍पादनाबाबत संदेश.

बांबु पुस्तक - भाग १ / बांबु पुस्तक - भाग २   टीम फोरेस्ट

महत्वाचे दुवे

४ कोटी वृक्क्ष लागवड माहिती

४ कोटी वृक्क्ष लागवड मोहीमेबद्दलची माहिती येथे ऊपलब्ध आहे.

मासीक / त्रैमासीक प्रगती अहवाल

ठाणे वनवृत्त व अख्त्यारीतील विभागांचे मासीक / त्रैमासीक अहवाल येथे ऊपलब्ध आहेत.

जैव विविधता

महाराष्ट्र जैवविविधता मंडळ व त्या संबंधीत माहिती येथे ऊपलब्ध आहे.

महाराष्ट्र हरीत सेना

महाराष्ट्र हरीत सेने बाबत माहिती व हरीत सेनेमध्ये नोंदणी साठी येथे click करा.

ईतर लिंक (दुवे)

ईतर महत्वाचे लिंक (दुवे) येथे आहेत.

दालन

कार्यशाळा

सेवा

माहिती अधिकार

ठाणे वनवृत्ताशी संबंधीत माहिती आधिकाराअंतर्गत माहिती येथे वाचावी.

सेवा आधिकार

ठाणे वनवृत्ताशी संबंधीत सेवा आधिकाराअंतर्गत माहिती येथे वाचावी.

यशोगाथा

ठाणे वनवृत्ताशी संबंधीत यशोगाथा

लोकोपयोगी माहिती

महराषट्र Eco-Tourism वेब साईट येथे ऊपलब्ध आहे.संपर्क

Office of the Chief Conservator of Forest (Territorial)

Adress:  Van-Bhavan,Bara Bunglow Area Kopri, Thane East, Dist-Thane 400603

Phone No: 022 25329865/9642

Fax: 022 25329912

Email ID:  ccftthane@mahaforest.gov.in


Social

Chief Conservator of Forests - Thane Circle